MYPARQUET VARNISH

MYPARQUET VARNISH

MYPARQUET VARNISH – lak za parket i drvo je transparentni 1K završni premaz izrađen od poliuretanskih modoficiranih veziva.

KARAKTERISTIKE

  • očvrsli lak je tvrd i žilav
  • otporan na dejstvo vode
  • ima odlicnu otpornost na habanje

 

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYPARQUET VARNISH – lak za parket i drvo je transparentni 1K završni premaz izrađen od poliuretanskih modoficiranih veziva. Namijenjen je za površinsku obradu drvenih površina (parketa od tvrdog i mehkog drveta, brodskog poda, lamperija, drvene tende, u sistemima pogrebne opreme…) u enterijeru i eksterijeru.

OSOBINE
Očvrsli lak je tvrd, žilav, otporan na dejstvo vode i ima odličnu otpornost na habanje.

POTROŠNJA
100-130g/m2 po sloju. Sa 1 L može se prekriti otprilike 7-9 m2 u jednom sloju.

PRIPREMA PODLOGE
Drvo na koje se nanosi MYBOAT VARNISH mora biti suho, čisto, odmašćeno i površinski obrađeno brusnim papirom, a stare i oštećene premaze potrebno je u potpunosti odstraniti.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u 2-3 sloja. Razrijeđuje se uljanim razrjeđivačem (MYULJANI RAZRJEĐIVAČ). Vrijeme sušenja (na temperaturi +20°C), na dodir je 3-4h, između slojeva 24h. Obavezno je brušenje između slojeva brusnim papirom.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju – R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne štetne efekte na vodene ekosisteme S2: Čuvati izvan dohvata djece S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć S29: Ne bacati u vodovod S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.