MYBOAT VARNISH

MYBOAT VARNISH

MYBOAT VARNISH je bezbojni, zračno sušivi lak visokog sjaja koji štiti drvo od vode i ostalih klimatskih utjecaja.

KARAKTERISTIKE

  • lak visokog sjaja
  • stvara premaz visoke tvrdoce
  • otporan na vodu, atmosferilije i sredstva za pranje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYBOAT VARNISH je bezbojni, zračno sušivi lak visokog sjaja koji štiti drvo od vode i ostalih klimatskih utjecaja. Izrađen je na bazi alkidne smole otopljene u organskim otapalima uz dodatak potrebnih aditiva. MYBOAT VARNISH stvara premaz visoke tvrdoće koji je otporan na vodu, atmosferilije i sredstva za pranje. MYBOAT VARNISH se koristi za lakiranje svih vrsta drveta kao što su čamci, vanjska i unutrašnja stolarija i sl., a naročito se primjenjuje kod predmeta od drveta koji su izloženi vremenskim utjecajima uz visoki postotak vlage i velike temperaturne razlike.

PRIPREMA PODLOGE
Drvo na koje se nanosi MYBOAT VARNISH mora biti suho, čisto, odmašćeno i površinski obrađeno brusnim papirom, a stare i oštećene premaze potrebno je u potpunosti odstraniti.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Prije korištenja, a povremeno i tokom rada, MYBOAT VARNISH potrebno je dobro homogenizirati miješanjem. Lak se razrijeđuje uljanim razrjeđivačem (MYULJANI RAZRJEĐIVAČ). MYBOAT VARNISH se nanosi u 2-3 sloja četkom, valjkom ili uranjanjem. Preporučuje se da se MYBOAT VARNISH nanosi u nekoliko slojeva, na vanjske podloge 2-3 sloja, na unutrašnje 2 sloja. Teoretska potrošnja: 0,125 l/m2 za jedan nanos. Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste drveta koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza. Sljedeći premaz nanosi se kada je prethodni u potpunosti suh. Sa 1 L može se zaštititi 10-12m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 6-8 sati na dodir a nanošenje sljedećeg sloja moguće je nakon 24 sata.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne štetne efekte na vodene ekosisteme S2: Čuvati izvan dohvata djece S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć S29: Ne bacati u vodovod S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.