MYANTI CORR

MYANTI CORR

MYANTI CORR predstavlja djelotvorno sredstvo za uklanjanje hrđe sa željeznih površina prije nanošenja antikorozivnih temeljnih i završnih premaza.

KARAKTERISTIKE

  • djelotvorno uklanja hrđu
  • lahko nanošenje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYANTI CORR predstavlja djelotvorno sredstvo za uklanjanje hrđe sa željeznih površina prije nanošenja antikorozivnih temeljnih i završnih premaza. Sa zahrđalih površina mehaničkim putem (brušenje) odstraniti hrđu i odmastiti zamašćene dijelove. MYANTI CORR se nanosi isključivo na zahrđale površine premazivanjem ili potapanjem. Ne nanositi preko starih slojeva premaza! Pričekati 2-3h da se površina u potpunosti osuši. Nakon sušenja, površine na koje je nanesen MYANTI CORR, spremne su za nanošenje antikorozivnih premaza i dalje nanošenje pokrivnih boja.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Sadrži fosfornu kiselinu i metanol. Lahko zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da dovede do oštećenja organa uslijed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja ili ako se proguta. Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vručih površina. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. Koristiti samo na otvorenom ili dobro provjetrenom prostoru. Ne izazivati povraćanje. Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare ili zaštitu za lice. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.