MYEMAJL BRZOSUŠIVI

MYEMAJL BRZOSUŠIVI

Brzosušivi emajl za drvo i metal. BAUMY brzosušivi emajl lak je premaz baziran na modificiranoj alkidnoj smoli, brzog sušenja, odlične prionjivosti i ostalih mehaničkih osobina te otpornosti na atmosferilije, blage hemikalije, pogonska goriva i maziva.

KARAKTERISTIKE

  • dobro prijanjanje na podlogu
  • dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
  • idealna zaštita od korozije
  • veoma brzo sušenje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
Brzosušivi emajl za drvo i metal. BAUMY brzosušivi emajl lak je premaz baziran na modificiranoj alkidnoj smoli, brzog sušenja, odlične prionjivosti i ostalih mehaničkih osobina te otpornosti na atmosferilije, blage hemikalije, pogonska goriva i maziva. Koristi se za zaštitu poljoprivrednih strojeva i alata, priključnih alata, industrijske opreme, sredstava unutrašnjeg
transporta i drugih proizvoda metaloprerađivačke
industrije i strojogradnje.

PRIPREMA PODLOGE
Podloga mora biti suha i čista. Prije nanošenja MYEMAJL BRZOSUŠIVOG LAKA potrebno je očistiti hrđu i ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.). Nakon čišćenja podlogu je potrebno odmastiti organskim otapalima.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Razrijediti razrjeđivačem za BAUMY brzosušive boje. Na dobro pripremljenu metalnu podlogu preporučuje se prethodno nanijeti BAUMY brzosušivu temeljnu boju za metal, (MYMETAL
PRIMER BRZOSUŠIVA) a zatim prskanjem nanijeti BAUMY brzosušivi emajl lak u željenoj nijansi, u dva sloja. U sistemu zaštite metala BAUMY BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA (MYMETAL
PRIMER BRZOSUŠIVA) – BAUMY BRZOSUŠIVI EMAJL LAK (MYEMAJL BRZOSUŠIVI), slijedeći sloj se može nanositi već 15-20 min. nakon prethodnog (sistem “mokro na mokro”). Drugi sloj brzosušivog emajl laka može se nanositi u intervalu od 15 min. do 8 sati ili tek nakon 7 dana.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.