MYWOODFIX

MYWOODFIX

MYWOODFIX je ljepilo napravljeno na bazi specijalne PVA emulzije i dodataka.

POTROŠNJA: 200 g/m²

KARAKTERISTIKE

  • dobra prionjivost za drvo
  • velika mehanička čvrstoća
  • ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

O proizvodu

OPIS
MYWOODFIX je ljepilo napravljeno na bazi specijalne PVA emulzije i dodataka.

NAMJENA
MYWOOD FIX je univerzalno ljepilo za mehko drvo namijenjeno za dužinska i širinska spajanja u industriji namještaja, za montažna i površinska lijepljenja, za proizvodnju panel ploča, za lijepljenje ultrapasa, iverice i sl.

SVOJSTVA
Dobra prionjivost za drvo, velika mehanička čvrstoća, ljepilo ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje.

USLOVI RADA
Optimalna radna temperatura je od +18°C do +25°C. Minimalna radna temperatura je +5°C a maksimalna +35°C. Relativna vlažnost zraka od 65-70%.

PRIPREMA PODLOGE
Površina drveta treba da bude suha, bez prašine i nečistoća.

NAČIN PRIMJENE
Ljepilo je pripremljeno za upotrebu, prije korištenja ljepilo je samo potrebno promiješati. Nanosi se jednostrano ručno ili mašinski na prethodno pripremljenu površinu, elementi se spajaju nakon čega se zalijepljeni dijelovi izlažu pritisku u presama. Vrijeme presovanja zavisi od pritiska presovanja, temperature okoline i ljepila, vlažnosti drveta i sl. Obrada zalijepljenih spojeva je preporučljiva 24 sata nakon lijepljenja.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (od +5°C do + 30°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.