MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA

MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA

MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izrađenu na bazi modificiranih alkidnih smola, pigmenata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu te zaštitu od korozije.

KARAKTERISTIKE

  • dobro prijanjanje na podlogu
  • dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
  • videalna zaštita od korozije
  • veoma brzo sušenje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izrađenu na bazi modificiranih alkidnih smola, pigmenata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu te zaštitu od korozije. Odlikuje se veoma brzim sušenjem. Koristi se za zaštitu metalnih i čelićnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih mašina i opreme. Najbolje je upotrijebiti sa završnim premazom (MYEMAJL BRZOSUŠIVI BAUMY). Može se upotrijebiti i samostalno kao privremena zaštita. Preporučeni sistem: 1-2 sloja MYMETAL PRIMER BRZOSUŠIVA BAUMY, 1-2 sloja MYEMAJL BRZOSUŠIVI BAUMY. Nijanse: siva, crvena.

PRIPREMA PODLOGE
Podloga mora biti suha i čista. Prije nanošenja MYMETAL PRIMER potrebno je očistiti hrđu i ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.). Nakon čišćenja podlogu je potrebno odmastiti organiskim otapalima.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
MYMETAL PRIMER razrijediti BAUMY razrjeđivačem za brzosušive boje i homogenizirati miješanjem. MYMETAL PRIMER se na podlogu nanosi četkom, valjkom, prskanjem ili uranjanjem u jednom ili dva sloja. Sa 1L može se zaštititi 8-10m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 30 minuta na dodir a nakon 12 sati potpuno suh.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.