MYEMAJL

MYEMAJL

MYEMAJL predstavlja univerzalni, antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metala i drveta u enterijeru i eksterijeru (građevinska stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije i dr.).

KARAKTERISTIKE

  • dobro prijanjanje na podlogu
  • dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
  • idealna zaštita od korozije

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYEMAJL predstavlja univerzalni, antikorozivni premaz za zaštitu i dekoraciju metala i drveta u enterijeru i eksterijeru (građevinska stolarija, ograde, kapije, metalne konstrukcije i dr.). Izrađen je na bazi visokokvalitetnog alkidnog veziva, svjetlostabilnih i antikorozivnih pigmenata kao i posebno odabranih aditiva otopljenih u org. rastvaraču.

PREPORUČENI SISTEM
Preporučeni sistem za metalne površine:
1-2 sloja MYMETAL PRIMER Baumy – temeljni premaz,
1-2 sloja MYEMAJL Baumy – završni premaz.

Preporučeni sistem za drvene površine:
1-2 sloja MYWOOD PRIMER Baumy – ventilirajući temeljni premaz za drvo
1-2 sloja myEMAJL Baumy – završni premaz.

PRIPREMA PODLOGE
Drvo: Drvo na koje se nanosi MYEMAJL mora biti suho, obrušeno i očišćeno. Metal: Sa metala na koji se nanosi MYEMAJL potrebno je očistiti ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.).

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Prije upotrebe sadržaj dobro promiješati. MYEMAJL se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem preko osnovne boje za drvo ili metal u 1-2 sloja. MYEMAJL se, zavisno od podloge i načina nanošenja, razrijeđuje sa 5-10% razrjeđivača za alkidne boje, uljani razrjeđivač (MYULJANI RAZRJEĐIVAČ). Premaz je suh na dodir nakon 4-6 sati, a potpuno suh nakon 24 sata. Nanošenje sljedećeg sloja moguće je poslije 24h. Sa 1L može se zaštititi 7-9m2 u jednom sloju.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne štetne efekte na vodene ekosisteme S2: Čuvati izvan dohvata djece S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć S29: Ne bacati u vodovod S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.