MYWOOD PRIMER

MYWOOD PRIMER

MYWOOD PRIMER predstavlja temeljni premaz za zaštitu drveta. Izrađen je na bazi sintetskih smola, pigmenata i specijalnih dodataka koji strukturu premaza čine propusnom za vodenu paru i omogućuju ventiliranje vlage iz podloge uz istovremeno sprječavanje upijanja kondenzacijske ili oborinske vode (suhi film je vodonepropusan).

KARAKTERISTIKE

  • strukturu premaza čini propusnom za vodenu paru
  • sprječava upijanje kondenzacijske i oborinske vode

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYWOOD PRIMER predstavlja temeljni premaz za zaštitu drveta. Izrađen je na bazi sintetskih smola, pigmenata i specijalnih dodataka koji strukturu premaza čine propusnom za vodenu paru i omogućuju ventiliranje vlage iz podloge uz istovremeno sprječavanje upijanja kondenzacijske ili oborinske vode (suhi film je vodonepropusan).

PRIPREMA PODLOGE
Drvo na koje se nanosi MYWOOD PRIMER mora biti zdravo, suho, čisto i glatko (izbrušeno na suho brusnim papirom). Prašina mora biti odstranjena a neravnine je potrebno izravnati odgovarajućim kitom.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
MYWOOD PRIMER se zavisno od podloge i načina nanošenja, razrijeđuje sa 5-10% razrjeđivača za alkidne boje – uljani
razrjeđivač (MYULJANI RAZJREĐIVAC). MYWOOD PRIMER se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem. Sadržaj je, prije upotrebe, potrebno dobro promiješati. Sa 1 L može se zaštititi 10-12m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 2-3 sata na dodir, a nakon 12-16 sati potpuno suh.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma oznacenog na ambalaži.

OPASNOST
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju – R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročneštetne efekte na vodene ekosisteme – S2: Čuvati izvan dohvata djece S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć – S29: Ne bacati u vodovod – S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice – S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu – S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu – S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehnickog lista.