MYLAZUR VARNISH

MYLAZUR VARNISH

MYLAZUR VARNISH se koristi za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

KARAKTERISTIKE

  • visoka otpornost na atmosferilije
  • jednostavna primjena
  • površinama daje satenski sjaj
  • stvara dobru tvrdocu filma

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYLAZUR VARNISH se koristi za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Odlikuje ga visoka otpornost na atmosferilije, jednostavn primjena, a površinama daje satenski sjaj i stvara dobru tvrdoću filma. Izrađuje se od alkidnih veziva, aditiva, svjetlostabilnih pigmenata i organskih rastvarača.

PRIPREMA PODLOGE
Drvo na koje se nanosi MYLAZUR VARNISH treba da bude normalno suho, bez čvorova i brušeno finim brusnim papirom. Ukoliko se na površini drveta nalazi smola, potrebno ju je ukloniti Nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ).

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
MYLAZUR VARNISH se ne razrjeđuje, a prije upotrebe proizvod je potrebno dobro promiješati. Nanosi se na prethodno pripremljene površine četkom, valjkom ili uranjanjem u 2-3 sloja. Sa 1 L može se zaštititi 8 – 10 m2 u jednom sloju. Sušenje između slojeva treba da traje minimalno 24 sata.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju – R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne štetne efekte na vodene ekosisteme. S2: Čuvati izvan dohvata djece – S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć – S29: Ne bacati u vodovod – S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice – S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu – S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu – S61:Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.