MYMETAL PRIMER NITRO

MYMETAL PRIMER NITRO

MYMETAL PRIMER NITRO predstavlja zračno sušivo premazno sredstvo izrađeno na bazi antikorozivnih pigmenata, sintetičkih smola, aditiva, punila i organskih otapala.

KARAKTERISTIKE

  • veoma brzo se suši
  • otporna na mineralna ulja, so i benzin
  • premaz je tvrd i elastičan
  • odlično prijanja na metalne površine

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
MYMETAL PRIMER NITRO predstavlja zračno sušivo premazno sredstvo izrađeno na bazi antikorozivnih pigmenata, sintetičkih smola, aditiva, punila i organskih otapala. Odlikuje se veoma brzim sušenjem na zraku pa je iz tog razloga naročito pogodna za upotrebu gdje tehnologija izrade zahtijeva brzo sušenje premaza. Otporna je na utjecaj mineralnih ulja, soli i benzina. Suhi premaz je tvrd, elastičan i odlično prijanja na metalne površine. Koristi se kao osnovni premaz za anti-korozivnu zaštitu svih metalnih površina.

PRIPREMA PODLOGE
Nanosi se na prethodno očišćene i odmašćene metalne površine.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE
Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati u
originalnoj ambalaži, a zatim do željenog viskoziteta razrijediti sa nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ). MYMETAL PRIMER NITRO se nanosi četkom, valjkom ili
špricanjem u jednom ili dva sloja. Vrijeme sušenja je 10 min na dodir a potpuno suh film dobije se za 12 h. Vrijeme
sušenja između slojeva treba da traje minimalno 3 h.
Završni premaz može se na temeljnu boju nanositi nakon 5-6 h od nanošenja posljednjeg sloja temeljne boje. Sa 1 L može se zaštititi 6-8m2 u jednom sloju. Pribor se pere sa MYNITRO
UNIVERZALNIM RAZRJEĐIVAČEM.

SKLADIŠTENJE
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

OPASNOST
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima