MYSILIKON FULL I RAIB 1.5 i 2.0

MYSILIKON FULL I RAIB 1.5 i 2.0

Dekorativni silikonski malter je kvalitetan gotov dekorativni malter na bazi silikona.

POTROŠNJA:
MYSILIKON FULL 1.5 – 2,9 kg/m2
MYSILIKON FULL 2.0 – 3,3 kg/m2
MYSILIKON RAIB 1.5 – 2,6 kg/m2
MYSILIKON RAIBT 2.0 – 3,0 kg/m2

KARAKTERISTIKE

  • dobra elastičnost
  • dobra vodonepropusnost
  • otporan na atmosferilije
  • otporan na UV zračenje

O proizvodu

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE
Dekorativni silikonski malter je kvalitetan gotov dekorativni malter na bazi silikona. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih površina kao i završni sloj pri izradi termoizolacionih fasada.

SASTAV
Drobljeni mermeri, aditivi, akrilat.

SVOJSTVA
Odlikuje se dobrom elastičnosti i vodonepropusnosti, otporan je na atmosferilije i UV zračenje.

PODLOGA
Podloga na koju se nanosi silikonski malter mora biti suha, ravna, tvrda i čista. Nove maltere i betonske podloge sušiti 28 dana, a ljepila za termoizolacione fasade 14 dana. Nanošenje maltera vrši se nakon sušenja podloge (MYGRUND), koje iznosi 6 sati.

PRIPREMA MATERIJALA I OBRADA
Prije upotrebe potrebno je malter dobro izmješati. Silikonski malter se tonira po BAUMY sistemu i više različitih šarži i datuma proizvodnje OBAVEZNO HOMOGENIZIRATI. Homogenizacija se izvodi tako što se u veću posudu izmješa nekoliko kanti i kada se potroši količina do približno jedne kante, dodaje se nova i izmješa. Nanošenje silikonskog maltera se radi čeličnom gletaricom, a završna obrada plastičnom ravnom gletaricom.

UVJETI OBRADE
Radna temperatura: od +10°C do +30°C, svježe nanesen malter potrebno je štititi od atmosferskih uticaja, kiše, magle, vjetra sunca.

SKLADIŠTENJE
Najmanje 6 mjeseci u orginalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zracnim prostorijama, zašticeno od izravnog djelovanja sunca. Ne smije smrznuti!