myKERAFLEXECO

myKERAFLEXECO

myKERAFLEXECO je fleksibilno visokokvalitetno tankoslojno ljepilo za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika od stakla i porculana kao i prirodnog i umjetnog kamena na podu i zidu.

KARAKTERISTIKE

  • fleksibilno
  • visoko stabilno
  • produženo otvoreno vrijeme
  • otpor na smrskavanje
  • pogodno za grijanje

O proizvodu

OPIS
myKERAFLEXECO je fleksibilno visokokvalitetno tankoslojno ljepilo za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, mozaika od stakla i porculana kao i prirodnog i umjetnog kamena na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu i za estrihe s podnim grijanjem.

SASTAV
Cement, krečnjački filer 0,8mm, dodaci za poboljšanu obradivost.

OSOBINE
Fleksibilno, visoko stabilno, produženo otvoreno vrijeme, otporno na smrzavanje, pogodno za podno grijanje.

PRIPREMA PODLOGE
Pogodni su cementni estrisi. Sve vrste podloga moraju biti čvrste, nosive, bez pukotina, suhe i bez starih premaza, ulja i sl. Podloga se priprema premazom MYGRUND za upojne
podloge. Kod većih nejednakosti preporuka je MYNIVELIR masa za niveliranje podova.

NAČIN PRIMJENE
Ujednačeno promiješati sa mješalicom, sa manjom količinom vode podesiti na konzistenciju prikladnu za obradu. Nakon miješanja potrebno pričekati da prođe vrijeme sazrijevanja, zatim ponovo promiješati mješačem. OBRADA: Ljepilo nanijeti glatkom stranom zupčaste gladilice na podlogu i sa nazubljenom stranom gladilice pročešljati po mogućnosti u jednom smjeru. Ne nanositi više ljepila, nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezivanja. Ne koristiti već otvoreno staro pakovanje i ne miješati ga sa novim materijalom. Pločice se pomicanjem postavljaju u tankoslojno ljepilo i ispravljaju, a njihov položaj se može korigovati u roku od 10 minuta nakon postavljanja.

VRIJEME RADA
Pripravljena masa može se koristiti do oko 4 sata.

SKLADIŠTENJE
Skladištiti u zatvorenom suhom prostoru, iznad tla, na temperaturi iznad 0°C, čime se obezbjeđuje upotrebljivost materijala od 12 mjeseci.