my190

my190

my190 koristi se za unutarnje glađenje zidova i stropova od opeke, betona, kamena, i cementnih blokova.

POTROŠNJA 
12 kg/m2

KARAKTERISTIKE

  • DOBRA REGULACIJA VLAŽNOSTI
  • VELIKA IZDRŽLJIVOST

O proizvodu

OPIS
my190 koristi se za unutarnje glađenje zidova i stropova od opeke, betona, kamena, i cementnih blokova.

SASTAV
Gips, kreč, filer, aditivi.

SVOJSTVA
Dobra regulacija vlage, velika izdržljivost.

PRIPREMA PODLOGE
Podloga mora biti čista, bez prašine i dovoljno gruba. Preporučuje se da se prije nanošenja gipsano-krečnog maltera podloga prethodno impregnira impregnacijom MYGRUND.

NACIN PRIMJENE
Masa se miješa ručno ili strojno u omjeru 0,3:1, nanosi se također ručno ili strojno u potrebnoj debljini, uz miješanje tokom rada, nakon čega se izravna sa H letvom i zagladi gladilicom. Dovoljna debljina za zidove je 10 mm, a za stropove 7 mm. Nakon djelomičnog stvrdnjavanja nanesenog maltera, navlaži se vodom pa zafalca grubom spužvastom daskom. Završna obrada je moguća nakon 21 dan.

USLOVIRADA
Za vrijeme obrade i sušenja, temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C niti viša od +25°C. Potrebno je zaštititi površinu od smrzavanja, brzog sušenja usljed izravnog djelovanja sunca, te kiše.

UPOZORENJE
Djeluje nadražujuće na oči i dišne organe, treba zaštititi kožu, sluznicu i oči.

SKLADISTENJE
Propisno skladiste na paletama u originalnoj ambalaži, u suhim i prozračnim prostorijama, upotrebljiv 6 mjeseci.