MYEPOKSID FINAL

MYEPOKSID FINAL

Epoksidni premaz je dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole, postojanih pigmenata, aditiva i punila. Koristi se u kombinaciji sa učvršćivačem na bazi alifatičnog poliamina

POTROŠNJA: Kao premaz – 0,25 – 0,3 kg/m2. Kao industrijski pod 1-1,3 kg/m2 za 1mm debljine. Najbolje je tačnu potrošnju utvrditi na objektu koji se radi izradom probnog uzorka.

O proizvodu

SASTAV
Epoksidni premaz je dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole, postojanih pigmenata, aditiva i punila. Koristi se u kombinaciji sa učvršćivačem na bazi alifatičnog poliamina

NAMJENA
Koristi se za zaštitu mineralnih površina u enterijeru koje moraju da zadovoljavaju sljedeće parametre: 50% relativna vlažnost vazduha, temperatura podloge 15-25°C, čvrstoća podloge min. 17,5 MPa, vlažnost max. 4% mase, betonska podloga mora biti sazrela min. 28 dana, ne smije biti gletovana niti posuta cementnim mlijekom, marka betona min. 30 MB

GLAVNE OSOBINE
Zuzetno je otporan na atmosferilije, posjeduje veliku otpornost na habanje, odlikuje se velikom tvrdoćom i odličnom otpornosti na udar. PRIMJENA: Nakon 24h po nanošenju MYEPOXYD GRUND, nanosi se EPOKSI SAMOLIV POD. Može se koristiti u kombinaciji sa kvarcnim pijeskom, kao protivklizna varijanta. Ovisno o namjeni, nanositi valjkom kratke do srednje duge dlake ili nazubljenim gleterom. Površinu dodatno treba prozračiti pomoću jež valjka, tako da se ukloni višak zraka. Omjer miješanja komponenti je A:B=4:1. Miješati pomoću odgovarajuće mehaničke mješalice uz postepeno dodavanje B komponente.

ASORTIMAN
Izrađuje se u više nijansi prema RAL karti. Posebne nijasne na upit.

SKLADIŠTENJE
12 mjeseci, u originalnoj ambalaži, u suhom zatvorenom
skladištu, maximalno na temperaturi +25°C.

PAKOVANJE
U metalnoj ambalaži: 20 kg komponente ’’A’’ + 5 kg komponente ’’B’’.